تبلیغات
دینگی - پیشواز های آوازهای زار - بندری
 
                                                        
تبلیغات
نویسندگان
آمار وبلاگ

پیشواز های آوازهای راز (بندری)

نام محصول: مستند قلندر

نام هنرمند: عباس سمایی

نوع موسیقی : محلی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٦٣١ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز محلی اثر عباس سمایی


نام محصول: هاهای های ممه

نام هنرمند: عباس سمایی

نوع موسیقی : محلی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٦٣٢ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: شیخ شنگر

نام هنرمند: عباس سمایی

نوع موسیقی : محلی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٦٣٤ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: موله مولانه

نام هنرمند: عباس سمایی

نوع موسیقی : محلی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٦٣٦ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: پیر پیران

نام هنرمند: عباس سمایی

نوع موسیقی : محلی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٦٤١ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نوع مطلب : پیشواز ایرانسل، محلی ایرانی، 
برچسب ها : جدیدترین پیشواز های ایرانسل، پیشواز های محلی، پیشواز های بندری،