تبلیغات
دینگی - پیشواز های نوبانگ کهن (گروه هم آوایان)
 
                                                        
تبلیغات
نویسندگان
آمار وبلاگ

پیشواز های نوبانگ کهن (گروه هم آوایان)

نام محصول: جان من

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٣ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز سنتی اثر گروه هم آوایان


 نام محصول: کرشمه

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٤ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید. نام محصول: کرشمه2

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٥ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید. نام محصول: مجلس افروز

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٦ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید. نام محصول: نغمه

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٧ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: شهناز

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٣٨ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: رنگ شهر آشوب

نام هنرمند: گروه هم آوایان

نوع موسیقی : سنتی ایرانی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٧٨٥ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.


نوع مطلب : پیشواز ایرانسل، سنتی ایرانی، 
برچسب ها : پیشواز های نوبانگ کهن (گروه هم آوایان)، جدیدترین پیشواز های ایرانسل، آهنگ پیشواز سنتی،