تبلیغات
دینگی - پیشواز های جدید بهنام معصومی(آلبوم تنیده)
 
                                                        
تبلیغات
نویسندگان
آمار وبلاگ

پیشواز های جدید بهنام معصومی(آلبوم تنیده)

نام محصول: پردیس

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٣ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

پیشوازهای زیبا از بهنام معصومی


نام محصول: فزون

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٤ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: بارابار

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٥ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: هم سان

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٦ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: رامش

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٧ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: سر شاد

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٨ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: تنیده

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩٠٩ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نام محصول: ضرب آهنگ

نام هنرمند: بهنام معصومی

نوع موسیقی : سنتی

کد ایرانسل: ٥٥١٣٩١٠ 

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.نوع مطلب : پیشواز ایرانسل، سنتی ایرانی، 
برچسب ها : آهنگ پیشواز سنتی، جدیدترین پیشوازهای ایرانسل،