تبلیغات
دینگی - پیشواز های جدید فرهاد جواهر کلام
 
                                                        
تبلیغات
نویسندگان
آمار وبلاگ

پیشواز های جدید فرهاد جواهر کلام

نام محصول: رنگ پاییز

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511625

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: قبیله

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511626

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: باورم کن

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511627

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: بود و نبود

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511628

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: قبیله (بی کلام)

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511629

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: اسب آرزو

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511630

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: سهم من

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511632

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: جزیره

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511633

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نام محصول: نجات

نام هنرمند: فرهاد جواهر کلام

نوع موسیقی : پاپ

کد ایرانسل: 5511634

  با کلیک بر روی این لینک می توانید به بخشی از اثر گوش دهید.

آهنگ پیشواز آلبوم عشق اثر فرهاد جواهر کلام


نوع مطلب : پیشواز ایرانسل، پاپ ایرانی، 
برچسب ها : جدیدترین پیشواز های ایرانسل، پیشواز ایرانسل، پیشواز فرهاد جواهر کلام،